top of page

Associació Sindical de Porters i Conserges de Barcelona i Província

 

Qui som

A Catalunya hi ha un gran col·lectiu de treballadors de finques urbanes dels quals una part molt important estan associats a la nostra organització. Som, amb diferència, el sindicat que té més implantació en el sector.

 

El nostre sindicat, l'Associació Sindical de Porters i Conserges de Finques Urbanes de Barcelona i Província, està constituïda per gent del ram, companys que coneixen perfectament l'ofici des de dintre y per tant veuen des de més a prop qualsevol incidència o situació laboral que es pugui ocasionar i poden proposar les millors solucions. 
 
L'estructura sindical està formada per la presidència, vocals sectorials, col·laboradors, servei jurídic i administració. La presidència i els vocals tenen una vigència de dos anys i són escollides en assemblea general oberta a tots els socis.
bottom of page